't Speelmijntje is een kwaliteitsspeeltuin waar groot en klein alle ruimte krijgt. Onze bezoekers moeten kunnen rekenen op een schone, veilige omgeving en een prettige sfeer.

Wederzijds respect
Een bezoek aan 't Speelmijntje moet voor alle gezins- of groepsleden een bijzonder leuke ervaring zijn. Daar doen wij alles aan. Toch kunnen wij niet zonder uw medewerking. In goede samenwerking en met wederzijds respect voor onze huisregels:


Eerste vereisten

 • Wie andere bezoekers/personeel lastig valt, of aanwijzingen van het personeel in de wind slaat, kan zonder aanspraak op vergoeding of terugbetaling van het entreegeld, de toegang worden ontzegd.
 • Kinderen mogen alleen spelen onder toezicht van een ouder of 18+ begeleider.
 • Breng geen waardevolle spullen mee en waak over uw eigendommen.


Gebruiksruimten

 • Houd kopjes, bordjes, flesjes e.d. binnen het horecagedeelte.
 • Etenswaren en dranken mogen alleen aan de tafels genuttigd worden.
 • Het nuttigen van eigen eten/drinken is niet toegestaan en dient opgevolgd te worden, op straffe van verwijdering uit het pand.
 • Afval graag in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren.
 • Houd de toiletten schoon en meld eventuele onrechtmatigheden direct.


Speelruimten

 • Glijbanen mogen uitsluitend alleen en zittend gebruikt worden, niet tegen de glijbanen omhoog rennen.
 • Schoenen dienen uit te zijn in het speelgebied en sokken zijn verplicht voor de spelende kinderen.
 • Verwijder scherpe voorwerpen aan kleding van uw spelende kinderen. Denk daarbij ook aan eventuele sieraden.
 • Let op, niet meer dan 1 kind tegelijk op de trampoline.
 • Laat uw kind geen kauwgom of ander snoepgoed kauwen tijdens het spelen. Dit in verband met verstikkingsgevaar.
 • Mocht uw kind een te-laat-naar-het-toilet ongelukje hebben, informeer direct een van de medewerkers. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat de speeltoestellen en de ballenbak hygiënisch schoon blijven.

Algemeen

 • Uw bezoek aan 't Speelmijntje, het spelen en het gebruik van de toestellen is geheel voor eigen risico.
 • Het gebruik van de kinderspeelplaats is enkel voor kinderen tot en met 13 jaar en geheel op eigen risico.
 • 't Speelmijntje behoudt zich het recht voor om personen de toegang te weigeren of te ontzeggen.
 • Met uitzondering van blindengeleidehonden hebben huisdieren geen toegang tot 't Speelmijntje.
 • De bezoeker van 't Speelmijntje is verplicht de kosten voor schade die is ontstaan in 't Speelmijntje te vergoeden, ouders/begeleiders zijn verantwoordelijk voor de schade.
 • 't Speelmijntje is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgen van schade gedurende het verblijf binnen of op het terrein van 't Speelmijntje.
 • 't Speelmijntje stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van uw spullen en/of eigendommen.
 • Het filmen en fotograferen voor zakelijke aangelegenheden is niet toegestaan, alleen in overleg met de leiding.
 • Bezoekers gaan ermee akkoord dat personeel van 't Speelmijntje meegebrachte tassen, rugtassen etc. mogen inzien. Uit veiligheidsoverwegingen is het meenemen van glas, steekwapens of andere gevaarlijke materialen niet toegestaan.
 • 't Speelmijntje behoudt zich het recht voor om bij hoogzomerse temperaturen eerder te sluiten.
 • 't Speelmijntje behoudt zich eveneens het recht voor om op extreem rustige dagen na 17.00 uur geen toegang meer te verlenen. Wanneer u een Bliksembezoek heeft gepland, adviseren wij u om voor vertrek te bellen naar 0483 - 31 58 08 om teleurstelling te voorkomen.
 • Klachten achteraf zonder vooraangekondigde melding worden niet in behandeling genomen.
 • Voor uw veiligheid wordt u gefilmd tijdens uw bezoek. Tevens is het mogelijk dat u en/of uw kind wordt gefilmd of gefotografeerd. De rechten van het gebruik van deze audio visuele beelden behoren toe aan Speelmijntje die ze zonder beperkingen kunnen gebruiken. Klanten die niet wensen dat de beelden van hun gebruikt worden moeten dit schriftelijk melden aan de inkom, voor het betreden van onze speeltuin.